V předchozím článku jsem uvedl doslovný email pana starosty z rána 5.10. před volbami. Při zahájení voleb jsme hlasováním volební komise sedmi hlasy z osmi(jedna paní se zdržela)
rozhodli, že volební urna zústane ve volbní místnosti a starosta jí nebude svým rozhodnutím nikde odnášet na noc do jiné místnosti bez oken. Později jsme opětovným hlasováním komise osmi hlasy z osmi rozhodli, že přes volební noc z 5.10.na 6.10.se bude ve volební místnosti a na chodbě celou noc svítit.
Také byla  svítící volební místnost hlídáná z parkoviště dobrovolníky i Policií ČR.
Hnojníku  tedy přeji úspěšný další rozvoj do dalších let...
Ve FM  7.10.2018                                                                            Mgr.Tomáš Krpel
Dobrý den,
 
 chápeme, že zodpovědnost za klidný průběh komunálních voleb v naší obci berete se vší zodpovědností při výkonu funkce předsedy volební komise. Nervozita a obavy jsou projevem nedostatečných zkušeností z řízení obdobných akcí. Chci Vás ubezpečit, že povinnosti starosty obce při zabezpečování komunálních voleb si zodpovědně plním. Není důležité, kde budou směřovat okna z volební místnosti, jelikož po ukončení voleb v pátek 5.10. budou všechny důležité materiály, včetně volební urny umístěny za celé volební komise do místnosti bez oken, plně zabezpečené proti vniknutí cizích osob.
 
 Děkuji Vám Vaší osobní účast ve volební komisi v naší obci a klidný a pohodový volební víkend.
 
 S pozdravem                                   Ing. Miroslav Molin  starosta obce
volby1Většina lidí jde nedočkavě volit již v první volební den. Jenže, jak  často slyšíme v médiích, mohou se dít v noci z pátku na sobotu divné věci s volební urnou! Klíče od místnosti, razítka, volební obálky, samolepky na urny vždy mají také pracovníci obce, blízcí lidé  současným starostům.
Zvláště v menších obcích, kde je pouze jeden volební obvod...což je také případ obcí našeho mikroregionu.
Proto doporučuji všem, kteří mohou, aby přišli volit raději  v sobotu!
Máte tak jistotu, že s Vaším hlasem vhozeným do urny nebude nijak manipulováno...
 
Přeji vám šťastnou ruku při volbě!
 
30.9.2018                                                        Tomáš Krpel - předseda volební komise  v Hnojníku 

mnichovMnichovská zrada prý nebyla zrada, ale diplomatické vítězství prezidenta Edvarda Beneše. Toto se snažila podstrčit naší veřejnosti ve včerejším pořadu Reportéři ČT. Je neuvěřitelné, že i dnes se někdo snaží překreslovat historii.

Schválně si to vyslechněte: Zde

Copak je možné, aby u nás v České republice někdo překresloval historii tak, že bude 

Mnichovskou dohodou prezentovat jako vítězství? A to dokonce ve veřejnoprávní České televizi? Ať se ne mne nikdo nezlobí, ale toto médium v posledních letech působí trochu divně a neseriózně.

Ať už to bylo jakkoliv, tak jakákoliv takto vynucená ztráta třetiny území Československa a posléze vyhnání tisíců Čechů z pohraničí bylo nejčernější epizodou české historie 20. století. A pokud to někdo chce označovat za naše vítězství, tak to zkrátka není člověk, který to s naší vlastí myslí dobře.

Když jsem před časem v článku "Budou se média věnovat stejně intenzivně výročí Mnichova jako roku 1968?" vyzval naše média, aby se Mnichovské zradě věnovali minimálně stejně důstojně jako výročí roku 1968, tak takovýmto způsobem jsem si to rozhodně nepředstavoval. A pokud budou namítat, že chtěli dát jen prostor alternativnímu výkladu dějin podle historika Jana Tesaře, předpokládám, že v nejbližší době též dají prostor například výkladu "Roswellského incidentu" dle v Kevina D. Randlea nebo dávnověkým bohům dle výkladu Ericha von Dänikena. Protože ať si každý říká, co chce, tyto výklady historie jsou tisíckrát reálnější než hypotéza, že Mnichovská dohoda byla naším vítězstvím.

Český nezávislý tisk  -  září 2018                                         Libor Čermák

volby1Komunální volby mají stejná pravidla na celém území ČR a platí naprosto stejně pro všech  10, 5 miliónu občanů.
Do volební komise v kterékoliv poslední malé či velké obci může byt delegovám kdokoliv od Chebu, Č.Budějovic, Liberce, Břeclavi  nebo od Jablunkova. V Hnojníku  kandiduje osm stran, čili každá si do volební komise delegovala jednoho člena. Jen současný  starosta pan Molin má velký problém s delegací mé osoby. Údajně urgoval na všechny stany od ústřední volební komise, přes  krajské a okresní výbory některých stran, aby zabránil mé účasti v komisi v Hnojníku. Což dokonce  sděloval, mne špinil a očerňoval  i na veřejném zastupitelstvu 19.9.2018 před několika novináři,občany  a zastupiteli, že budu volby ovlivňovat atd.....Díky tomuto nezákonnému pomlouvání bych mohl na něj hned podat trestní oznámení, ale budu velkorysý.
 Chtěl bych všechny občany upozornit na fakta, že vše k volbám má především v kompetenci starosta a jeho lidé.
Od volebních  obálek, volebního razítka, volební místnosti ve školní družině, přes klíče od místnosti, dodání urny atd.
Vyšší prozřetelnost dokonce rozhodla losem, že předsedou této komise jsem byl vybrán já. Budu tedy muset absolvovat školení k volbám na magistrátě, kde nám vše k řádnému zabezpečení voleb jistě sdělí.
V  komisi  bude se mnou taky dalších sedm členů včetně místopředsedykyně, kteří spolu se zapisovatelem obce panem Švedou budou jistě dohlížet na to, aby tentokrát volby v Hnojníku proběhly  regulérně a transparentně.
25.9.2018                                                                                                  Mgr. Tomáš Krpel - předseda volební komise

lebeda smallPolitolog Tomáš Lebeda v rozhovoru pro Právo řekl, že komunální volby jsou kvůli své složitosti náchylné k omylům a manipulaci při sčítání hlasů.


Dlouhodobě se s týmem na Univerzitě Palackého v Olomouci zabýváte pochybeními a podvody u voleb. Co se může dít v říjnových volbách?

Komunální volby jsou nejsložitější volby, a právě to poskytuje největší prostor pro pochybení na úrovni komisí a případně i pro záměrnou manipulaci nebo podvody. Stát se může řada věcí. Nejčastější pochybení bude zřejmě špatné počítání hlasů.
Někteří komisaři mohou počítat pouze hlasy stranám nebo jen jednotlivcům. Objevili jsme chyby, že hlasy pro stranu byly započítány pouze jednomu kandidátovi. Obvykle takové hlasy dostane lídr kandidátky, ale jednou jsme zjistili, že se to stalo kandidátovi, který byl uprostřed.

Jak je to možné, byl to podvod?

Zrovna tohle bylo zřejmě pochybení, protože v jednom okrsku se to stalo všem stranám. Tady šlo zřejmě o systémovou chybu. Pokud by se to stalo jen u jednoho subjektu, byly by namístě úvahy o úmyslném jednání.

Jak se dá u voleb podvádět?

Má to několik podob. Musíme si uvědomit, že komise sedí u voleb dva dny a nic moc se tam neděje. A najednou je konec, všichni chtějí být rychle doma a musí se hodně rychle sčítat. Vytvoří se hektická atmosféra, ve které se nedodržují přesně pravidla. Například to, že se podle zákona musí sčítat ve dvou. Člen komise sčítá sám a je tam prostor k podvodu. Máme indicie, že někteří sčítači třeba dali na listinu schválně víc křížků, aby tak byl hlas neplatný.
Tomu se dá předejít tím, že sčítací komisaři mají mít jinak barevné tužky. Ministerstvo vnitra to už pro tyto volby zavedlo, ale ne všichni školitelé komisí to zdůrazňovali. Takže u říjnových voleb to zřejmě ještě nebude stoprocentní, ale snaha je pozitivní.

Jsou i jiné způsoby manipulace s hlasy?

Hlasy pro jednotlivé strany jsou rozdělené na hromádkách a v hektické atmosféře se může stát, že jedna hromádka zmizí a nikdo si toho ani nevšimne, pokud u toho není předseda komise, který skutečně důkladně dohlíží na to, aby všechno probíhalo transparentně. Často se to přehlédne a pak to vede k absenci hlasů pro jednotlivé strany. I to jsme zaznamenali, ale ne masově, spíš jde o jednotky případů.

Může se stát, že v komisi sedí sympatizanti politické strany, kteří budou manipulovat hlasy v její prospěch?

Na to my už nedohlédneme, ale pokud není dodržena procedura, že hlasy mohou sčítat minimálně dva lidé společně, tak si umím představit leccos. Vždy je potřeba dohlédnout na to, aby lístky neměl v ruce jen jediný člověk.

Často se mluví o tom, že s volebními lísky může být manipulováno přes noc z pátku na sobotu. Je to reálné?

V komunálních volbách to samozřejmě relevantní obava je. Upřímně řečeno, v žádném jiném typu voleb by taková manipulace nedávala moc smysl, byla by neefektivní, ale v komunále, kde se volí například pár členů zastupitelstva, takové nebezpečí hrozí. Máme konkrétní případy, kdy jsme si téměř jisti, že k tomu došlo.

Je to argument pro zavedení jednodenních voleb?

Je to určitě důvod zabývat se takovou úvahou. Ale je třeba upozornit, že už nyní máme problém s přesností sčítání. Jednodenní volby by zřejmě skončily v deset večer, komise tam seděla celý den, a teď si představte, že má začít sčítat. Někteří lidé jsou v tu dobu už zvyklí spát, a teď mají podat největší výkon. Takže by se objevily úvahy o tom, jestli sčítání nenechat na ráno, a to bychom zase byli tam, kde jsme byli.

Na co si musí členové komisí dát největší pozor?

Člen komise musí především dobře znát sčítací procedury. Nedělat to, co si myslí, ale to, co je napsáno. Problém někdy je, že lidé to dělají dlouho, volební komise se personálně příliš neobměňují, a tak to někteří členové dělají opakovaně špatně, a ještě se v tom utvrzují.
Projevilo se to například v loňských sněmovních volbách, kdy někteří členové komisí automaticky přiřazovali preferenční hlasy prvním čtyřem jménům na kandidátce. Někdo si zkrátka špatně vyložil pravidla. V minulosti se to stávalo často. Máme čtrnáct tisíc volebních okrsků, a tak se není co divit, když někde dojde k chybám. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se nestávaly vůbec.

A na co by si měl dát pozor volič?

Ten by měl primárně volit tak, jak chce. Nekalkulovat s tím, že komise může udělat chybu. Naprostá většina komisí postupuje správně. V komunálních volbách jde primárně o to, aby volič neudělal chybu v křížkování. Nesmí dát víc hlasů, než je členů zastupitelstva, a když volí kombinací, tak nemůže hlasy přečerpat, aby jeho hlas nebyl neplatný.
Do budoucna považuji za pozitivní, podaří-li se zjišťovat počet platných a neplatných hlasů. Tuto evidenci jsme dřív neměli, ale podle opatření, které nedávno přijalo ministerstvo vnitra a Český statistický úřad, se bude tento údaj zjišťovat.

český tisk -září 2018                                                                       Tomáš Lebeda