zonatext

Vážení občané,

 zpravodaj Mikroregionu Stonávka Vás informoval o dlouho plánované průmyslové zóně v Horních Tošanovicích. Další zprávy o zóně do zpravodaje se již nedostaly, a proto informace přinášíme alespoň v této podobě.  Dovolujeme si Vám proto přinést sdělení p. S. Bartka, který dlouhá léta proti zóně bojuje:

„Dědictví otců zachovej nám, pane.“ Ano, mám na mysli naši přírodu, lesy, louky a stráně. Bohužel si toto nemysleli naši tehdejší zastupitelé, kteří schválili objednávku Ing. arch. Bohuslava Krále z Plzně ze dne 22. 3. 2005 jako návrh smlouvy o dílo v částce 277 820 Kč. V dubnu 2005 schválili tehdejší zastupitelé změnu územního plánu uprostřed vesnice s výhledem na naše krásné Beskydy. Ještě v dubnu téhož roku byl vypracován RNDr. Jaroslavem Skořepou CSc. aquatest s názvem Logistický a průmyslový park Horní Tošanovice. V tomto aquatestu se mimo jiné píše, že tato zóna ovlivní zejména dopravní zatížení širšího okolí a k imisím z dopravy po veřejných komunikacích se přidruží i vliv imisí z dopravy uvnitř zóny a zvýší se i imise z provozu energetických zdrojů - světelné záření. Taky ovlivní naše ovzduší imise z provozu 164 kotelen. Podle mapy geofaktorů patří tato oblast k obcím se zhoršenou kvalitou ovzduší, které překračují imisní limity pro ochranu zdraví lidí v množství prachu PM - 10 a polycyklické, aromatické uhlovodíky vyjádřené jako Benzo a Pyren na 100% plochy obce. Denní provoz bude činit za 24 hodin navýšení o 1200 osobních automobilů, 350 lehčích nákladních automobilů a 200 těžkých nákladních automobilů, což určitě životnímu prostředí neprospěje. V zóně má být 936 parkovacích míst u jednotlivých hal. Nejvýše přípustná hladina dopravního hluku je zde překročena již za současného stavu. Se zvýšenou dopravní zátěží lze očekávat i zvýšení vibrací podél komunikací. Rovněž přispěje k navýšení hluku vzduchotechnika umístěná na jednotlivých halách. Nejhorší na celé stavbě je, že se změní celý charakter krásné podhorské krajiny.

Občané se ptají a jsou mylně informováni o rozměrech stavby a o jejím provozu., proto uvádím několik čísel ze stavebního povolení, které vydal Stavební úřad Hnojník dne 29. 6. 2018:

Stavba            Výška             Rozměry       Funkční účel objektu

Hala A             16.7 m             525x210 m       Logistika skladování automobilových součástek

Hala B              15.7 m             270x210 m       Kompletace a montáž elektronických součástek

Hala C             16.7 m            210x210 m        Logistika - montáž a výroba plastových komponentů

Hala D             16.7 m             165x90 m          Kompletace a montáž elektronického zařízení

 Hala E             14.7 m             90x45 m          Montáž autosoučástek

Hala F              14,7 m              50x75 m           Oprava a servis objektů

 Hala G            12,7 m             90x45 m          Pro účely kompletace

 Hala H            12.7 m             60x45 m           Pro účely kompletace

 Služby            12.7 m            30x15 m          Pro zajištění údržby areálu

Celková zastavěná plocha činí 250.930 m2. Celková zabetonovaná plocha má být cca 400 000 m2.  

V těchto halách má pracovat 1610 pracovníků. Téměř pod okny zóny obytné má být vybudována čistička odpadních vod a biologický rybník. Nikdo však neřeší, jak budou chráněni občané proti přemnoženým komárům. Z toho všeho vyplývá, o jak megalomanský projekt se jedná. Je to montovna bez jakékoli přidané hodnoty. Cena stavby má být 4 miliardy Kč.

Výstavba průmyslové zóny v Horních Tošanovicích na zelené louce se má uskutečnit v době, kdy v Moravskoslezském kraji je několik průmyslových zátěží. A zároveň v našem kraji podle aktuální statistiky chybí 20 tisíc pracovních sil. Kladu si otázku, kdo zde bude pracovat? Afgánci, Ukrajinci nebo Syřané?

V současné době je rozhodnuti o stavebním povolení po odvolání na Krajském úřadě v Ostravě.

 Bartek Stanislav

K tomuto vyčerpávajícímu obrazu plánované průmyslové zóny přikládáme pro Vaši představu mapu celého projektu . Tuto mapu a další informace najdete v článku Pole u Tošanovic se mají změnit v průmyslovou zónu zveřejněném ve Frýdecko místeckém deníku ze dne 13.6.2018 (dostupné na: https://fm.denik.cz/…zonu-chysta-se-prodej-20180613.html).

Vaši zastupitelé H. Tošanovic:

 

 

Nela Soldanová, Václav Kolek, Mgr. Marie Štajgrová

 

Zóna foto:  

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit