Dnes mají demokracie a svobody všichni plnou hubu. Přitom současná zastupitelská demokracie je jen nástroj, vymyšlený elitami k oklamání lidí, aby mohli neomezeně i po „demokratických“ volbách dále vládnout. A se svobodou je to z celospolečenského hlediska také svízelné. Pokud dáme zvířata do uzavřeného prostoru, silnější vždy požerou nejprve mláďata, králíky, srnky a ovce. Bohužel, v neoliberálním kapitalismu je to se svobodou stejné. Svoboda k predátorskému chování, ze své podstaty, vede k likvidaci svobody pro filantropické snahy. V historii lidské civilizace se bohatí a silní vždy zmocní svobody se vším, co k ní patří. Včetně svobody ovládat a parazitovat na méně schopných či nemajetných. Pokud se někdy slabší vzbouřili, byli vždy silou zotročeni. Proto je pro život slabších důležitější spravedlnost než svoboda!

Lidé euroatlantického světa se ve víru překotných změn změnili v egoistické konzumenty, bez vzájemné sounáležitosti a úcty ke skutečným morálním hodnotám, nezajímající se o osud a budoucnost národů, ze kterých vzešli. Za propagandistického hesla „máme se v ČR nejlépe v historii našeho národa“ nastupuje i u nás nezájem o druhé, zvrhlá kultura, snížení všeobecné vzdělanosti, vymírání z generace na generaci a ztráta soběstačnosti prakticky ve všem při absolutní závislosti na EU. Čím později tuto postupnou degeneraci českého národa zastavíme, tím těžší a bolestnější změny budou nutné.

Přituhující omezování volného vyjadřování na sociálních sítích, selekce názorů a účelové zamlčování pravdy ve sdělovacích prostředcích, přepisování historie ve školách, deformuje informovanost lidí. Cenzura se schovává za pranýřování nehodících se vyjádření, která jsou v masmediích nazývána jako nacionalistická, rasistická, sexistická, genderově nevyvážená a obsahující takový zhovadilý konstrukt, jako „předsudečná nenávist“(!). Lidé s nekonformními názory jsou označováni jako čínští či ruští agenti, stejně jako kdysi oponenti minulého režimu byli nazývání agenty imperialismu. Většina mladých lidí netuší, že podporou nynějšího establishmentu likvidují svoji budoucnost. Cílem má být stav, kdy budou mít všichni strach cokoliv nezávislého říci, nedejbože udělat. Začíná to být horší, než před rokem 1989.

Pro skutečně svobodnou diskusi je stále užší prostor. Facebook ji blokuje, alternativní média jsou omezována a hlavní sdělovací prostředky jen předstírají svobodnou diskusi. Tato je pečlivě hlídaná a řízená už výběrem účastníků tak, aby vytýčený směr nemohl narušit jiný, byť pravdivý, ale „nekorektní“ názor.

Porážka Německa a záchrana našeho národa Rudou armádou před další, tentokrát totální likvidací, která by byla ve srovnání s Bílou horou podstatně razantnější, je devalvována obrovským propagandistickým úsilím. I za cenu obrazoborectví, nebo na úrovni EU současně přijatým prohlášením, které zmírňuje vinu Německa na vzniku II. světové války. SSSR klade na roveň nacistického Německa.

Všechno slovanské a východní musí zmizet. Výchova mladých k národnímu sebevědomí je cíleně likvidována. Proto je naše národní obrození, které český národ vymanilo z první germanizace, označováno za „sovětskou verzi dějin“, což prosazuje dokonce i BIS, čemuž se však není co divit, když její ředitel dostal vyznamenání od ředitele americké CIA. Ti, co hájí českou národní identitu, upozorňují na historické nebezpečí Německa nebo odmítají migranty, jsou obviňováni z nacionalismu a „předsudečné nenávisti“. Udavači, kterými pohrdala každá společnost, jsou nyní glorifikováni jako světlonoši.

Snaha o likvidaci svéprávnosti národních států oklešťuje demokracii, která se tím stává pouze virtuální. Mezinárodní kapitál směrnicemi a normami EU snižuje moc volených orgánů národních států. Ve skutečnosti vládne jakási skupina lidí v pozadí, majitelů nadnárodních korporací a bank (deep state), ovládajících masmédia, sociální sítě, školství a další instituce závislé na dotacích. Volební zákon je konstruován tak, aby znemožnil lidem zvolit si do sněmovny zástupce, kteří by hájili národní zájmy. Současná snaha o prosazení možnosti korespondenční volby ze zahraničí a také volby cizinci, má jediný účel – zachovat u moci strany tzv. DEMO bloku, protože jim hrozí, že nebudou v příštích volbách zvoleny do parlamentu, vhledem k jejich protinárodní politice (viz minulé volby do PČR- těsně před ukončením voleb, kdy TOP 09 neměla 5%, náhle přišlo ze zahraničí tisíce hlasů, které tuto stranu dostaly do parlamentu). Dnes nejde o demokracii, za kterou jsme v r.89 zvonili na náměstích, ale o jednoznačnou snahu o vyřazení možnosti voličů určit toho, kdo jim bude vládnout.

Aby se dalo hovořit o autentické demokracii, musí být splněny dva základní předpoklady:

1/ V jisté míře uzavřený, nejlépe národní stát, který má funkční:

a/ nástroje k zamezení zahraničního vlivu na exekutivu,

b/ nástroje k eliminaci moci mezinárodního kapitálu, se zajištěním ochrany prosperity domácích podnikatelských subjektů,

c/ nástroje k zabránění vlivu cizích tzv. neziskových organizací a spolků, které skrytě indoktrinují mladé lidi idejemi nesloužícím zájmům státu.

2/ Občany vychované k vlastenectví, identifikované se svým národem a státem, do jisté míry schopné se nezištně angažovat a sebeobětovat pro svoji zemi, schopné dočasně odložit svoje osobní zájmy pro budování lepší budoucnosti vlasti pro svoje potomky.

Sebeobětování prokázali občané naposledy při převratu 1989 a těsně po něm, kdy se skládali na náš zlatý poklad. A výsledek 30-ti leté propagandy po r 1989? Dnes jde každému jen o materiální požitky bez vztahu ke svému národu a státu. Má-li být dnes politik zvolen, musí naslibovat, co všechno každému rozdá. Politik, který vyzve občany ke spolupráci a obětování se pro budoucnost, nejen že nebude zvolen, ale sklidí jen posměch.

Euroatlantické civilizaci v současné době nejde o souboj myšlenek či vizí. Jde pouze o nekonečný růst zisku. Globalisté vlast neuznávají. Jejich hlavní ideologií je vyvolenost a určení k vládnutí nade všemi. Historicky je jejich zbraní propaganda. Platí si ty nejlepší a nejschopnější imagemakery a PR agentury, které lidem s přehledem prodají i duševně postiženou dorostenku, jako lídra za boj o budoucnost lidstva.

Všichni jsme jako ta pověstná žába v hrnci se zahřívající se vodou. Ještě jedna generace podstoupí vymývání mozků společně se sílícím konzumem, inkluzí a LGBT a budeme jako národ vymazáni. Pokud k nám do té doby dorazí ještě migranti z islámského světa, tak ti to završí.

Volání po cenzuře je stále intenzivnější. Zatím je ale ještě pro společenskou diskusi jakýsi prostor. Kdyby nebyl, tak by tento článek nebyl zveřejněn. Máme ještě šanci- opravdu velmi obezřetně volit.

Peter Harvánek 9.6.2020

NĚCO MÁLO O TAJNÉ DOHODĚ J.V.STALINA S J.D.ROCKEFELLEREM JR. A N.L, ROTSCHIELDEM V ČERVNU 1945, KTERÁ POMOHLA UDRŽET MÍR PO DOBU 75 LET.

Před několika léty, během návštěvy Edinburghu a za výrazné pomoci mého přítele, žurnalisty Petra Formana, (který žije ve Velké Británii už bezmála 20 let,) jsem se dostal do "Britské královské knihovny" sekce vojenské historie. Hledal jsem původně orginál Enciklopedie Britanica, který se zde zachoval jako jediný na světě. A bylo možné si ho prohlédnout.

Zajímala mě totiž skutečnost, co se v ní píše o Slovanech, slovanské kultuře a o Veliké Tartárii. Úplnou náhodou jsem se ale dostal k velice prazvláštní kopii materiálu. Konkrétně k útlému dokumentu, který byl napsaný nejen anglicky, ale i rusky. Byl podepsaný jen pár týdnů po válce. Konkrétně 24. června 1945. Vědél jsem, že tento den slaví staří Slované svátek slavjanského boha válečníka" - Jarila. Bylo tradicí v Slovanském světě v tento den podepisovat mírové dohody, které měli zajistit klid zbraní alespoň na dvě generace. Bůh Jarilo měl totiž zlatý štít, který mohl vzít do ruky jenom v době války. Jinak musel být ulože v síni bohů. Tolik o jeho válečné výzbroji praví Ruské byliny a prastaré pověsti. Ale abych neodbočoval od tématu. Stručně s laicky řečeno - ve smlouvě stálo, že dle poválečné dohody J.V.Stalina a rodů Rockefellera a Rotschielda, byla podepsána tato listinná - dohoda, kde se oba "chazarské" rody zavázali "Vůdci Sovětského svazu J.V. Stalinovi" k tomu, že dají pokoj populaci v Stalinově "východním bloku" na "jeden lidský život" ..t.j., že 75. let nebude mezi nimi a jejich "Západem" na jedné straně a "Slovanským východem" na straně druhé žádný konflikt většího rozměru a ani - světová válka! Podepsané to bylo J.V.Stalinem, I.S. Koněvem za Sovětský svaz a John D. Rockefellerem ml. a Louis Nathaniel von Rothschildem za druhou stranu. Datum byl 24. červenec 1945, Berlín. Musím potvrdit, že do doby, než se my tento dokument dostal do rukou, jsem konspiračním teoriím "nikdy" nevěnoval sebemenší pozornost. Je pravda ale, že o této dohodě jsem mnohokrát slyšel nejen z doslechu ale párkrát i od mého dědečka, který taky bojoval v 2 světové válce. Bral jsem to spíš jako takovou kuriozitu. Ale po této praktické zkušenosti, jsem už nikdy víc nebral na lehkou váhu informace, které se zdáli být nejen nepravděpodobné ale dokonce i vymyšlené. Dle přísloví - "na každém šprochu je pravdy trochu". Co jsem z toho dokumentu a po rozhovoru se správcem Britské královské knihovny - pochopil?

- Za prvé je zjevně něco o čem veřejnost ani jen netuší, co se týče historie a dohod mezi Východem a Západem.

- Za druhé je vidět že J.V.Stalin byl opravdu velká vůdčí osobnost světové politiky, když tuto dohodu přijeli do Berlína osobně podepsat vůdci nebo spíš nejvýznamnější členové chazarského klanu, kteří byli taky zakladateli organizace, které se dnes označuje po celé planetě jako "Deep State - Cabala" a která ovládá skoro všechny vlády a země světa.

- A za třetí je přímo úžasné zjistit, že tuto dohodu si obě nepřátelské strany ctili i po smrti jejich protagonistů!

To by bylo asi tak všechno k tomuto významnému historickému dokumentu, který určitě měl významný dopad nejen na poválečnou politiku, ale i na takzvanou Karibskou krizi, a roky poválečných revolucí, jako roky 1948, 1956, 1968, 1989.

A tak počítejme.

Kdy nám to přestane tato významná a utajovaná smlouva - platit?

Nevíte?

Tak počítejme 75 let od války a máme tady datum 24. června 2020. Zajímavé je, že ve stejný den, se budou konat v Rusku oslavy "Dne vítězství" a taky - velkolepá vojenská přehlídka, která se měla původně konat 3 září. A za zvláštních okolností a dle nařízení prezidenta Ruské federace V.V. Putina se bude konat právě v den ukončení platnosti "smlouvy o příměří" před 75 lety, mezi potomky J.V.Stalina a potomky rodů Johna D. Rockefellera ml. a Louisa Nathaniela von Rothschilda.

Zkrátka příměří trvající 75 let mezi největšími nepřatelskými frakcemi této planety končí za 22 dní!!!

Co se dá o celé situaci tak asi dodat?

Ze znamení se dá vyčíst jedno.

Prezident Putin 24.6.2020 tedy v den vypršení smlouvy - dává jasně najevo silám "Deep State - Cabala" nejen v USA a EU ale i po celé planetě, že se má mít "osa" Washington, Londýn, Berlín, Zurrich na velkém pozoru, pokud by chtěli proti němu a Rusku něco - zkusit.

Je to signál a "jasný odkaz" že je Rusko již dobře připraveno odrazit jakýkoliv útok nebo revanš ze strany Deep State - Cabala, neboli NWO. Zjevně to dělá proto, že druhá frakce už začala horkou válku v USA s Donaldem Trumpem a jeho koalicí, kde se ho snaží co nejdříve - eliminovat.

Stejný scénář se realizuje v EU. Putin chápe, že když Trump prohraje, bude na řadě Rusko! Proto Deep State - Cabala v den vypršení smlouvy - posílá odkaz a znamení - že ví o tom, že mír je u konce a je připraven se nejen bránit! Nedá mi ještě nevzpomenout známou příhodu, která se stala před smrtí "generalisima" J.V. Stalina. Staré prameny hovoří o tom, že když už byl na tom Stalin dost zle, nechal si zavolat celé politbyro a v krátkém rozhovoru, protože už neměl dost sil, jim řekl asi toto.

Cituji: "Varuji vás všechny co jste tady! Nedopusťte, aby se Sovětský svaz rozdrobil na malé státečky! Aby byl po mé smrti poražen imperialisty! Nevěřte chazarům, když umřu a po mé smrti nastane na chvíli politické vakuum. Jsou to imperialisté a spolu s anglosasy a nacisty, kteří k nim po válce utekli by nás nejraději zasypali bombami. Tedy kdyby jim nehrozila nukleární zima. Nejen všechny Slovany, ale především nás Rusy - nenávidí k smrti!

Na to nikdy nezapomínejte! Když jim povolíte, aby se zmocnili čehokoliv, co je naše a co jsme si draze vybojovali vlastní krví, vloudí se k nám, mezi nás, získají si vaši důvěru a pak vás všechny do posledního - rozmáčkají mezi prsty jako vši! Nikdy chazarské západní mafii v "Nové Judei" nevěřte! Jsou to slizcí hadi a ještěři, kteří se spojí i se samotným Satanem, jenom aby nás mohli všechny do jednoho pozabíjet a to jakýmkoliv způsobem! Nedovolte proto za žádnou cenu rozpad Sovětského svazu! Rusko přežije jenom když bude veliké a silné!" Co dodat závěrem? Jak je po 30 letech vidět, slova a dá se říct i "proroctví J.V.Stalina" na smrtelné posteli se vyplnila bezmála do puntíku. Teď už jenom musíme doufat, že se nevyplní ani druhá část proroctví o tom, co má následovat, když po 75. létech skončí 24.6.2020 v 11:00 dopoledne platnost dohody o "klidu zbraní" mezi "Západní kulturou smrti" a "Slovanským světem." Zatím podle toho, co se děje v "Západním světě", tedy v EU a USA, nastane spíš to, co Stalin na smrtelné posteli nechtěl, aby se stalo. Tušil ale, že když nebude mít Rusko alespoň z poloviny tak silného vůdce jako je on sám, jeho konec je víc než jistý! V USA totiž už začal válčit prezident Donald Trump se zástupní armádou afroamerických asociálů, které jako žoldáky NWO platí Deep State - Cabala. A tak máme přímo před sebou - přípravu na "generálku" WW III, neboli poslední kapitolu "biblického projektu", kterým je, jak všichni dobře víme z evangelija svatého Jana, Armagedon! Evropa, kde zatím všichni momentálně žijeme, je na tom skoro stejně. Řecko válčí na hranicích s Tureckem, které je zcela v moci Deep State - Cabala a u hranic Ruska je velké vojenské cvičení věrných generálů Deep State Cabala, která momentálně ovládá nejen NATO, ale i všechny vlády v západní Evropě a taky loutkové vlády postkomunistických zemí východní části EU, které do roku 1989 byli spojenci Sovětského svazu. Situace je zkrátka velice vážná. Stačí opravdu velice málo, aby se rozhořel konvenční vojenský konflikt, který bezesporu v poslední fázi přeroste do války - nukleární. A to bude konec 22. civilizace na této zeměploše. zdroj: https://quintus-sertorius.webnode.cz/…gHg https://www.facebook.com/…y-R

Český nezávislý tisk červen 2020                                        Eva Levanerová

java8
java7
java6
java5
java4
java3
java2
java1

Asi jen málokomu uteklo, že legendární značka Jawa oslavila před pár dny 90 let své existence. V domovském Týnci nad Sázavou se u té příležitosti odehrálo „menší“ dostaveníčko příznivců, ale co je nejdůležitější, konečně se tu objevila horlivě očekávaná novinka – nová retro Jawa, která je vyrobená v indické Mahindře. Při pátečním odpoledni mi zazvonil telefon a v něm se ozval zástupce značky Jawa. Dostal jsem od něj srdečné pozvání na sobotní oslavu 90 let Jawy do Týnce, ale hlavně zdůraznění, že bych na této akci určitě neměl chybět – bude se prý ukazovat něco, co zatím ještě nikdy nikdo neviděl. Okamžitě mi tím pádem svitla naděje, že se do Česka snad konečně dostal první exemplář zbrusu nové Jawy. Velmi krátce k výročnímu srazu jako takovému. Byť ani sama Jawa v Týnci nepředpokládala žádnou převratnou účast, počet motorek na velkém štěrkovém parkovišti před továrnou byl pozoruhodný. Během dopoledne dorazilo přibližně 900 Jaw a Čezet a parkoviště přímo u vchodu, které bylo vyhrazeno nejzajímavějším kouskům, okupovaly krásné historické stroje z meziválečných let a desítka vzácných jawáckých automobilů.

Teď už ale k vlastnímu vrcholu celé oslavy. Na čestném místě před vchodem do továrny, na speciálním podstavci, stála dlouho očekávaná Jawa z Indie v celé svojí kráse. A rozhodně bylo na co koukat, na čemž jsem se shodl s naprostou většinou návštěvníků. Co jsem stihl zaslechnout z rozhovorů okolo podstavce, prvotní reakce na novinku byly maximálně pozitivní. Abych se však mohl podělit o detailnější první dojmy, a hlavně o pořádné fotografie, vydal jsem se do Týnce ještě jednou hned v pondělí s fotografem Kubou, nový stroj důkladně prozkoumal a samozřejmě vyzpovídal zástupce značky. Na tohle setkání jsem čekal dlouho a i přes velká očekávání jsem od něj odcházel nadšen Detaily, které dostávají do kolen Novinka z indické produkce byla českou Jawou překřtěna na model 300/846. Označení typu 846 vzniklo navázáním na dřívější tradici, kdy byla „osmičková“ řada věnována malým motocyklům se čtyřtaktním motorem. A ti méně znalí by mohli na první pohled klidně říci, že se jedná o původní kývačku vyráběnou v 50. letech, a nikoliv o úplně nový stroj – až tak zůstala nová Jawa věrná původnímu designu. Tachometr v kapličce se rychle stal mým favoritem.

Naprosto podle originálu je třeba kaplička předního světla (to má mimochodem skutečně skleněný kryt s malým nápisem Jawa), kryty kluzáků vidlic, ale i hluboké blatníky, nádrž nebo kastlíky pod sedlem. Naprosto pozoruhodné jsou ovšem ony drobné detaily. Například víčko nádrže nebo zlatavý tachometr s palivoměrem jsou vysloveně krásné a v zásadě nenajdete prvek, který by nebyl vytvořen přímo Jawě na míru. I na stupačkách spolujezdce nebo na klaksonu najdete alespoň malý nápis Jawa. Se zástupcem společnosti jsme se shodli na tom, že jestli je tu nějaký drobný designový nedostatek, spočívá v trochu obyčejně vypadajících páčkách na řídítkách. Jako celek je ovšem motorka až pozoruhodně dotažená a hezky zpracovaná. I tak je nutné mít na paměti, že se jedná o jeden z prototypů předsériové výroby, takže například zlaté linky na nádrži, které byly u tohoto kusu malované ručně a místy lehce „letěly“, budou u sériových kusů lakované s větší přesností. Například v ručně lakovaných linkách by se našly drobné nedokonalosti, ale jako celek působí motorka skvěle Když už se někde objeví nějaký moderní prvek, jako je například přední kotoučová brzda značky Bybre (indická divize značky Brembo) s ABS, je do celku zasazen s maximální citlivostí. Konkrétně třeba přední kotouč je uchycen na středu ráfku, imitujícím buben s chladícími žebry. Zadek nemusí nic imitovat, ten je osazen skutečným bubnem, který jako by Kývačce z oka vypadl.

S podobným jemnocitem je do celkového obrazu zasazen i motor – čtyřtaktní jednoválec se dvěma vačkami a vodním chlazením samozřejmě z principu nemůže vypadat jako původní dvoutakt, ale snaha o věrné napodobení byla maximální. Chlazení kapalinou maskuje motor žebry na válci a hlavě, nechybí tradiční „krytka karburátoru“ nebo perfektně vyvedená boční víka. Vlastně nejrušivějším prvkem je tu vodní chladič, jenže tomu se vyhnout prostě nedalo. Motor je zlatým hřebem celé nové konstrukce a Indové si dali ohromně záležet Při objemu 295 kubických centimetrů má motor sympatických 27 koní výkonu a celá motorka váží přibližně 170 kilogramů, takže i zmíněná brzdová soustava s bubnem vzadu naprosto stačí. Díky relativně nízkému sedlu je vcelku věrně zachována i pozice za řídítky, kdy mám při svých 184 centimetrech trochu více pokrčená kolena – holt ani originální Kývačka nebyla nijak veliká motorka a novodobá iterace se jí v tomto drží.

Homologace si pár změn vyžádá Na první jízdní dojmy jsem si bohužel musel nechat při pondělku zajít chuť. Nejdřív je totiž potřeba, aby nová Jawa z Indie absolvovala nutné homologačně-legislativní kolečko, a to nějakou dobu potrvá. Jak bylo totiž zjištěno z emisních měření provedených v Indii, přesahuje stroj limity pro Euro 4 přibližně o 300 %. Zní to strašlivě, ale zase tak velký problém to není. Vše by měl vyřešit katalyzátor s jiným složením umístěný pod motorem, případně úprava softwaru řídicí jednotky. V ideálním případě by byly potřebné úpravy zaneseny do sériové výroby přímo v Indii, takže by se k nám dostávaly motorky určené pro evropský trh se všemi náležitostmi. Vodní chlazení sice drobně narušuje historické vzezření, ale kvůli emisím je téměř nutností. Zajišťuje totiž teplotní stabilitu motoru Kdy a za kolik? Zásadní otázka tedy zní – kdy se k nám začnou nové Jawy z Indie dovážet, a kolik budou stát? Přáním týnecké továrny je, aby byly první zákaznické kusy připraveny pro české motorkáře na začátek sezóny 2021. Že je to pozdě? To se může na první pohled zdát, ale vězte, že je to vlastně první možný termín. Motorku je potřeba připravit na homologaci a následně homologovat, což je legislativní proces, zabírající hromadu času. Do toho v Indii ještě vlastně ani nenaběhla sériová výroba a samozřejmě je potřeba také připravit servisní zázemí a zaškolit mechaniky na dosud neznámou techniku. Trochu neznámou zůstává v tuto chvíli i cenovka. Jawa by se ráda vešla pod hranici 150 000 korun, což by znamenalo, že by nová Jawa 300/846 byla o něco dražší, než je v dané kategorii standardem, ale nejednalo by se o nijak propastný rozdíl. Důležité je, že se Jawa 300/846 jeví jako produkt, který je plnohodnotnou Jawou a výrobce i fanouškovská základna se za něj mohou hrdě postavit. Dosavadní řada 350 OHC na čínských základech nebyla vysloveně špatná, ale nová indická produkce je přece jenom o dost dál, nemluvě o tom, že i z historického pohledu má Jawa v Indii silné jméno a propojení. A tak fakt, že není motorka vyrobená u nás, vlastně nemusí nijak vadit. Po prvním setkání jsem z Týnce odjížděl s pocitem, že tentokrát jsme na opravdu dobré cestě a jestli Jawu konečně něco vyšvihne zpátky na výsluní, bude to právě spolupráce s Indií. Držíme palce.

caputovaTo, čo nám predviedla prezidentka je naozaj na zamyslenie, či má vôbec právo sedieť v ústavnom kresle. Kladiem si otázku. Je to nevedomosť, totálna nenávisť, alebo to dostala rozkazom od nášho veľkého brata USA? 8. mája máme štátny sviatok. To, že nás oslobodila Červená armáda zo Sovietskeho zväzu a Rumunská armáda spolu s Československým armádnym zborom naozaj niet pochýb.

A Sovietsky zväz to nebolo iba Rusko (13 950 000 obetí vojny), ale aj Ukrajina (6 850 000), Bielorusko (2 290 000), tri pobaltské štáty a ďalších deväť ázijských republík patriacich do obrovsky silnej víťaznej mocnosti, z ktorých najviac obetí mali Kazachstan (660 000) a Uzbekistan (550 000). Celkovo stála 2. svetová vojna len Sovietsky zväz 26 600 000 obetí a z toho vojakov, ktorí oslobodzovali celú východnú Európy proti na vtedajšie časy špičkovej nemeckej armáde padlo v bojoch 10 600 000, pri oslobodzovaní Slovenska vyše 60 000 vojakov)!!! Možno bude okatejšie vyznievať, keď spomeniem, že iba traja sovietski mladí muži zo 100 sa dožili konca vojny. Prakticky v Sovietskom zväze nebola rodina , ktorá by nesmútila za rodinným príslušníkom.

A to všetko, kvôli zakladateľovi fašizmu Mussolinimu a jednému vymetencovi – rakúskemu Nemcovi, ktorý vylepšil stratégiu likvidácie národov a vyárendoval si právo na vyššiu rasu. Najskôr nás spojenci Veľká Británia a Francúzsko spolu s Talianskom obetovali pomocou Mníchovskej dohody a odovzdali napospas Nemecku, ktoré začalo kynožiť Čechov, Moravanov, Slezanov v Protektoráte Čechy a Morava a Slovákov vo fašistickom štáte. A čo sme počuli v piatkovom priamom prenose v Slovenskej televízii? Prezidentka nám nanútila sa poďakovať za oslobodenie od fašizmu protifašistickej koalícii. Povedzme si však pravdu. Najskôr nás „spojenci“ odovzdali napospas Hitlerovmu fašizmu a keď videli, že Červená armáda zvládla aj tie najťažšie bitky (Stalingrad, Moskva, Kursk, Volgograd, Varšava, Dukla a ďalšie) na východnom fronte a blížila sa k Berlínu, tak sa Veľká Británia spolu s USA rýchlo zaktivizovali a začali oslabovať nemecké vojská na západnom fronte a „maršovali“ veľmi rýchlo k Berlínu.

Len, aby Sovietske vojska neoslobodili aj celé Nemecko, Francúzsko, štáty Beneluxu a Španielsko, čo by znamenalo iné 50-ročné povojnové usporiadanie Európy. Treba však poznamenať, že o otvorenie západného frontu a oslabenia nemeckej armády žiadal Stalin Veľkú Britániu a USA niekoľko krát predtým, ale nedočkal reakcie. To až potom otvorili západný front, keď videli, že to Červená armáda zvládne aj sama. Pani prezidentka, poďakovali ste sa za slobodu protifašistickej koalícii teda aj spomínanej Veľkej Británii, ktorá nás najskôr odhodila a USA. Neviem však o tom, že by na Slovensko vkročila vojenská čižma v nejakom veľkom počte z týchto dvoch štátov. Vynímam z toho partizánov v SNP. Ale z armády? (Američania oslobodili akurát Plzeň, ale Plzeň nie je na Slovensku pani prezidentka!) A Vy im ďakujete za slobodu a nespomeniete ani slovkom Červenú armádu, bez ktorej by ste možno ani Vy nežili!!!

Naozaj Čaputová nerozlišuje medzi súčasným Ruskom, o ktorom zanovito tvrdí, že nás ohrozuje (A ja sa pýtam čím nás ohrozuje? Kopijami, šípmi, paintbalom, gorodkami, hokejom, alebo internetom? O nič viac, ako ostatné krajiny!) a vtedajším Sovietskym zväzom? Nie je to náhodou naopak? Nechcete na Slovensko v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Korčekom (pokračovateľom amerikoidného Lajčáka, ktorý pretláčal zmluvu o amerických základniach), vychovaným jastrabmi z USA, „nasáčkovať“ americké základne? To potom sem namieria ruské vojská rakety a budeme na úvod na rane. A vedzte, že tá rana bude zničujúca a USA si síce poplačú za pár stovkami vojakov a zase si budú jastraby mädliť ruky, pretože vojna je len a len kšeft! Vymreté Slovensko ich trápiť nebude!

Druhá svetová vojna stála Československo 365 000 obetí, čo iba o 50 000 menej ako padlých amerických vojakov operujúcich po celej planéte- teda aj v Ázii. V Európe to bolo menej. Slovensko stratilo vyše 100 000 životov a padlo u nás pri oslobodzovaní vyše 60 000 vojakov Červenej armády, vyše 10 000 rumunských vojakov a skoro 2 000 vojakov Československého armádneho zboru vedenej generálom Ludvíkom Svobodom. A ani tieto čísla Čaputovej nestoja za to, aby sa v mene slovenského národa, ako najvyšší ústavný činiteľ adresne poďakovala Červenej armáde! Nuž 2. svetová vojna pre ňu nie je dôležitejšia ako Pezinská skládka.

Pani prezidentka, Vy nedokážete byť vďačná za naše životy najmä Sovietskej armáde? Nežnú ste zažili, keď ste mali aj s Matovičom 16 rokov a formoval sa váš názor. Ale Matovič aspoň spomenul Červenú armádu. A v 89-tom začala antisocialistická propaganda a tak vás upadajúce školstvo už nenaučilo poriadne históriu. Predpokladám, že najvyšší ústavný činiteľ a jeho poradcovia a pisatelia prejavov by mali byť vzdelani, aby prezidentka nerobila takéto nenávistné kiksy. Pravdu totiž nejde zatajiť!!! Asi je to pre Čaputovú cudzie povedať čarovné slovko ďakujem ozajstným našim osloboditeľom!?!? Tak ako to napríklad spomenul v liste prezidentovi Putinovi český prezident Zeman, ktorý ocenil rozhodujúci význam Sovietskej armády pri oslobodzovaní Československa!

Ešteže to zachránil predseda parlamentu Kollár. Ten na vlastnej rodine pocítil šialenstvo nacistov a v roku 1989 mal 24 a teda aj poriadne vedomosti zo školy a zahanbil Vás.. Práve preto prosím učiteľky dejepisu, aby doučili našu prezidentku o histórii najstrašnejšej vojny v dejinách. A ešte poznámka – dobre jej sekundovali aj Televízne noviny americkej televízie Markíza, pre ktoré boli v piatok názvy ako Červená, alebo Sovietska armáda tabu. Niet sa však čo čudovať!

Pavel Jacz                    Parlamentní listy 9.5.2020

zemanovciStrana Práv Občanů Zemanovci zásadně nesouhlasí se současnými „úpravami“ historie druhé světové války v souvislostí s událostmi posledních dnů v Praze. Týká se to jak odstraňování pomníků či instalování nových, ale také snižování podílu ruských vojsk na osvobozování naší země.

SPOZ si váží všech spojeneckých vojsk tehdejší protifašistické koalice, která se podílela na osvobozování tehdejšího Československa, stejně tak ctí všechny české oběti protifašistického odboje v době Protektorátu a v období Pražského povstání v květnových dnech roku 1945.

Nezapomínejme proto na všechny, zdůrazňujeme všechny hrdiny a oběti boje proti fašismu a nacismu v největším světovém konfliktu dvacátého století a to zvláště dnes, kdy si připomínáme 75. výročí konce tohoto temného období v dějinách lidstva.

Předsednictvo Strany Práv Občanů ZEMANOVCI

ludvik svobodaRusové si vážili a váží i našich vojáků, kteří bojovali v II. Světové válce. Je mi fyzicky špatně, když se dívám do křivých očí Koláře, Hřiba, a už vůbec Novotného, který vypadá a mluví, jako kdyby ho právě teď pustili z léčebny. Na televizní stanici Rossia1 udělal z českého národa svým chováním naprosté pitomce. A celá ta skvadra Kolář, Hřib, Novotný a většina členů zastupitelstva Prahy 6, z našeho národa udělala nevděčné, hloupé a nečestné ubožáky.

Je dobře, že jsou stále mezi námi důstojní lidé jako Zoja Klusáková-Svobodová - dcera generála a později i prezidenta Československé republiky Ludvíka Svobody. Takoví lidé jsou živým svědectvím doby, na kterou bychom nikdy neměli zapomínat.

"Generál sám chodil do útoku"

Dcera československého národního hrdiny Ludvíka Svobody - o svém otci , pomníku maršála Koněva a pokusech o revizi historie.

Spolu s jednotkami a formacemi sovětské armády byli nacisté poraženi vojáky 1. československého sboru pod velením Ludvíka a Svobody. Tento muž, který se později stal prezidentem Československa, si vážil všech, kdo ctí historii a pamatují si její ponaučení.

Jak na Ludvíka Svobodu vzpomíná maršál Sovětského svazu I.S. Konev: "

Byl to organizovaný a nesmírně statečný muž. O něm se dá říci bez nadsázky: v bojových letech by nesklonil hlavu před nepřítelem ... Nebyl komunistou během válečných let, ale byl skutečným patriotem, mužem progresivních myšlenek spojených s nejlepšími ambicemi ... Svoboda byl skutečným národním hrdinou, jedním z nejodvážnějších lidí, kterého jsem viděl, byl voják v nejvyšším slova smyslu.“ Red: Také nemohu ignorovat epizodu s demolicí pomníku maršála Koněva. V Rusku to způsobilo velmi bolestnou reakci. V rámci přípravy na rozhovor s vámi jsem si znovu přečetl Koněvovy monografie a upozornila jsem na druh lásky a úcty, s níž píše o Československu, jak udělal vše, aby osvobození Prahy šlo bez destrukce, aniž by poškodilo město. Jak vysvětlit tento vandalismus ve vztahu k pomníku?

Zoja Klusakova-Svobodova:

Osobně, celý podvod kolem pomníku maršála Koněva je pro mě hluboce nepříjemný, stydím se, že se to stalo v Praze. A nejsem jediná, ale bohužel nejsme slyšet. Znám postoj maršála Koněva k Československu. Během společných bitev byl tento velitel naplněn upřímným respektem k Ludvíku Svobodovi i dalším soudruhům .Dokážu dosvědčit, že to byli Konev a maršál Žukov, kteří pomohli mému otci dostat se z vězení, kde skončil v letech represí za komunistického režimu. Studovala jsem tehdy v Moskvě. Konev také zajistil propuštění generála Klapálka, který byl rovněž uvězněn na základě falešného obvinění. Byla jsem svědkem toho, kdy Koněv slyšel od mého otce o zatčení Klapálka. Pak se Koněv bez prodlení obrátil na prezidenta Zapotockého a ostře prohlásil: "Zjistil jsem, že generál Klapálek byl zatčen. Víte, kdo je generál Klapálek? To je národní hrdina vaší země!" O několik dní později byl generál propuštěn.

Český nezávislý tisk květen 2020 Radka Zemanová-Kopecká