mzsUplynul další školní rok Masarykovy základní a mateřské školy Hnojník pod vedením Mgr. Dagmar Tobolové. Její práce pokračovala ve stejném duchu jako loni. Opět soudy, změny v personálním obsazení, změny na vedoucích místech jednotlivých úseků. Nic příjemného pro děti a rodiče. A tato činnost přinesla výsledky. Dne 28.5.2019 Mgr. Tobolová prohrála krajský soud, který nepotvrdil žalobu na mne. Paní Tobolová požadovala úhradu škody, kterou jsem měl údajně způsobit škole v roce 2010 chybou v projektové dokumentaci. Opomněla však , že projekt pokračoval pod vedením dalších ředitelů včetně jí. A tak soudní výdaje a náhradu škody bude platit škola a obec. Takové plýtvání ! Problémem je také neustálé nekonečné změny na postech zástupců ředitelky a jiných pedagogických pozic. Stále se mění učitelé a již 7. zástupce ředitele nechce s p. ředitelkou spolupracovat. Pouze po roce odchází p. Pyško. Odchází také p.Pavelka. Je to již 44 změna zaměstnance za 5 let.. Škola je stále jakousi přestupní stanicí pro kamarády a známé paní odborářky. Po určité době tito lidé pochopí a odcházejí. Nemaje odvahu do poslední chvíle říci, kam, neboť praktikou p. Tobolové je zvednout sluchátko a podat na nové pracoviště „barvité reference.“

Nezbývá než doufat, že se tento styl práce neodrazí na kvalitě výuky a chodu školy.

28.6.2019 Mgr.Tomáš Krpel

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit